Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 75/TB-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Trích yếu Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2021-2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hoá
Lĩnh vực hành chính
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm -A-Dung(04.10.2021_11h40p12)_signed.pdf
°