Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
641 người đang online

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí: Nguyễn Đức Thái

Chức vụ: Giám đốc

SĐT: 0972.317.811

2. Đồng chí : Phạm Ngọc Thăng

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0977.908.234

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

°