Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
619 người đang online

Tư pháp

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Vũ Thị Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0914.308.378

Email: havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

°