Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều ngày 13 tháng 10, Ban Chỉ đạo 35 huyện, tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 huyện; đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, BCĐ 35 huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và các định hướng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong chin tháng đầu năm 2023, không có vụ việc sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh Quốc gia, không có hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao. Các hội nhóm trên không gian mạng hoạt động thuần túy, không có dấu hiệu chống phá Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên Blog “Cờ đỏ sao vàng” đăng tải 279 bài viết với 56.000 lượt người tiếp cận/tháng; “Fanpage Blog Cờ đỏ sao vàng” có 11.008 người tham gia, đăng tải 388 bài viết với 77.000 lượt người tiếp cận; Fanpage “Tổ quốc tôi yêu” đăng tải 166 bài viết với 38.000 lượt tiếp cận/tháng. Công an huyện Ngọc Lặc đã xử lý 08 trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, Quản trị viên các hội, nhóm đã phối hợp bóc gỡ 33 bài viết trên các trang hội, nhóm có nội dung thông tin gây mê tín dị đoan, văn hoá phẩm đồi trụy gây mất ANTT.

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo 35 huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong 9 tháng. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tổ thư ký giúp việc nắm tình hình nhân dân trên địa bàn để làm tốt công tác dự báo, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không được để xảy ra điểm nóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá đảng, chính quyền. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, chủ động nắm tình hình tư tưởng và kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu thủ đoạn chính trị và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. Kịp thời phát hiện và gỡ bỏ các trang tin đăng các nội dung không đúng sự thật, phối hợp rà soát, xử lý các trang Web, tài khoản mạng xã hội bình luận sai trái của cán bộ đảng viên. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Tuyên giáo, cơ quan thường trực, Công an và BCH Quân sự huyện nhầm chia sẻ thông tin, định hướng nội dung và phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, đọc trên internet, mạng xã hội. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương, tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để làm tốt công tác tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hằng tuần, bà con năm 2023 cho ban chỉ đạo ba năm cấp tỉnh, đồng thời tổ chức hội nghị sơ kết năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Liên Huyền - Tiến Minh