Huyện Ngọc Lặc: 100% các xã, thị trấn hoàn thành khám sơ tuyển NVQS năm 2024

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành khám sơ tuyển NVQS cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Trước đó, để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đối với nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã phân công các thành viên phối hợp với các thôn, làng, khu phố tuyên truyền, đến từng hộ gia đình khẩn trương thông báo cho con em biết thời gian, địa điểm tham gia khám sức khỏe theo đúng quy định. Nhờ làm tốt các bước của công tác chuẩn bị, trong các ngày tổ chức khám sơ tuyển tại các địa phương được diễn ra thuận lợi. Việc khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng và đúng luật; các nam công dân có lệnh gọi khám tuyển được đo chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực, huyết áp, tim mạch, thị lực, bệnh nội khoa, ngoại khoa và bệnh chuyên khoa, hình thể bên ngoài và các chỉ số khác đối với quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân...

Theo kế hoạch, sau khi các xã, thị trấn trong huyện tổ chức khám sơ tuyển xong, sẽ báo cáo kết quả về Ban CHQS huyện, kèm theo danh sách trúng sơ tuyển và phiếu kiểm tra sức khỏe theo quy định. Có biện pháp quản lý chặt chẽ quân số đã trúng tuyển, để sẵn sàng tham gia khám sức khỏe tại huyện từ ngày 7-10/11/2023.

Để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng nam thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện trong thời gian tới, Hội đồng NVQS các xã - thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật NVQS sâu rộng trong các tâng lớp Nhân dân. Đối với các địa phương đã tổ chức khám sơ tuyển, quản lý tốt số thanh niên đã trúng vòng sơ tuyển, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị để cho thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện trong thời gian tới; mặt khác, tổ chức khám sơ tuyển cho số thanh niên chưa tham gia khám đảm bảo thời gian quy định; quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống, trốn, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thùy Chinh