Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng; nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 tại xã Ngọc Sơn

Chiều ngày 31/10, đoàn công tác của huyện do đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng; nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 tại xã Ngọc Sơn. Tham gia cùng đoàn có đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, Công an huyện.

Trong năm 2023, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ngọc Sơn tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;… từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, phát động các phong trào, mô hình "Dân vận khéo" năm 2023, đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo gồm 03 tập thể. Rà soát kiện toàn khối Dân vận Đảng ủy và kiện toàn Tổ Dân vận tại 08 thôn. MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể trao 158 xuất quà tết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên, thăm hỏi tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 vối tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Kết quả rà soát các tiêu chí NTM nâng cao 9 tháng đầu năm đạt 12/19 tiêu chí; Có 8/8 thôn đăng ký tuyến đường tham gia hội thi tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; Đăng ký Tuyến đường thôn Linh Sơn tham gia thi hội tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp huyện năm 2023.

Ban Chỉ huy quân sự xã đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền thực hiện công tác Quân sự - Quốc phòng; Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương theo chỉ thị, mệnh lệnh của cơ quan quân sự cấp trên, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Chỉ thị, kế hoạch của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; trực tiếp tổ chức, xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; đăng ký và quản lý lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, đưa 10 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 142% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Công an xã thu nhận và kích hoạt 156/476 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1; Thu nhận và kích hoạt 1.568 /2.165 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó đã tạo sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phạm Thị Thu đề nghị xã Ngọc Sơn tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDCCS gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các đơn thư, kiến nghị của người dân. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận chính quyền; xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện QCDCCS. HĐND xã tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác tuyển quân năm 2024…

Thùy Chinh - Đức Hiền