Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, kỳ họp thứ 29

Sáng ngày 2/11, Huyện uỷ Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, kỳ họp thứ 29. Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Văn Định - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường: Trình bày Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Lặc và tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc về việc xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Lặc với những nội dung chủ yếu sau đây: Hồ sơ trình phê duyệt kèm theo Tờ trình gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Các văn bản pháp lý liên quan. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Diện tích, cơ cấu sử dụng đất năm 2024; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024; Diện tích thu hồi đất năm 2024; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Lặc. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất, các công trình, dự án đã được phê duyệt, kết quả thực hiện các chỉ tiêu và các công trình, dự án đó; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và các công trình, dự án để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: phát triển hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư nông thôn, thương mại dịch vụ, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, giao thông, thủy lợi,... đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Làm cơ sở để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2024. Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh phân bổ và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Lặc được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa kết quả quy hoạch, dự án phát triển của các ngành được xử lý cụ thể chi tiết trên thực địa và bản đồ các cấp hành chính trên địa bàn huyện để bố trí mặt bằng cụ thể cho các nhu cầu sử dụng đất nên tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất tương đồng với các dự án đầu tư sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Lặc thể hiện định hướng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để cho UBND huyện Ngọc Lặc thực hiện việc quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Lặc là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo các tiểu vùng trong huyện Ngọc Lặc, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo nền kinh tế của huyện phát triển phù hợp với nền kinh tế chung của tỉnh.

Hội nghị đã xem xét và cho ý kiến vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Lặc và biểu quyết thông qua tờ trình tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc về việc xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Lặc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Lặc hết sức quan trọng là cơ sở để huyện Ngọc Lặc phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng, An ninh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. UBND huyện, các xã thị trấn cần quan tâm thực hiện tốt. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất của huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất của xã mình. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự linh động, khéo léo để tận dụng hết được những tiềm năng cũng như cơ hội nếu có. Thông qua kế hoạch sử dụng đất, thực hiện tốt công tác đấu giá đất hằng năm. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng đất tại các địa phương theo quy hoạch.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Công tác xây dựng NTM; Công tác giao ban với Chủ tịch UBND về giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Sơ kết 8 phong trào phát triển kinh tế xã hội của huyện và 2 hội thi; Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan…

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Huyện uỷ Ngọc Lặc cũng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Liên Huyền - Tiến Minh