UBND huyện Ngọc Lặc rà soát, xác định diện tích rừng tự nhiên để chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ trên địa bàn

Sáng ngày 7/11, UBND huyện Ngọc Lặc triển khai Kế hoạch 207-KH/HU thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Rà soát, xác định diện tích rừng tự nhiên để chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện một số phòng, ban, ngành của huyện và các đơn vị chủ rừng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ngọc Lặc có tổng diện tích rừng tự nhiên là 4.484,8 ha tập trung tại thị trấn Ngọc Lặc, Quang Trung, Thúy Sơn, Cao Thịnh, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Sơn, Phúc Thịnh, Phùng Minh, Phùng Giáo, Thạch Lập, Vân Am. Diện tích rừng tự nhiên hiện đang giao, khoán cho các đối tượng chủ rừng. Trong đó, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 2.228,43 ha; diện tích rừng đang tạm giao chủ do UBND xã quản lý 1.617,73 ha; chủ rừng là tổ chức 635,34 ha. Việc rà soát, xác định diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện để chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ nhằm xác định số lượng chủ rừng, diện tích rừng tự nhiên được giao, khoán cho từng chủ rừng trên bản đồ và trên thực địa đến từng thôn, xã theo đúng quy định; để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ; nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho chủ rừng để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo về và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo thuận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát, xác định diện tích trồng rừng tự nhiên trên địa bàn; đồng thời đề ra các giải pháp rà soát, chi trả phù hợp, đúng đối tượng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ kế hoạch rà soát, xác định diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện để tổ chức đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thành lập Tổ rà soát diện tích rừng tự nhiên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các xã, thị trấn, thôn thành lập Tổ rà soát nhằm tuyên truyền chủ hộ, nhóm hộ là chủ rừng thực hiện rà soát lại diện tích rừng tự nhiên. Hằng tuần các xã báo cáo tiến độ rà soát về Hạt Kiểm lâm huyện để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo huyện và xác định diện tích cụ thể từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hoàn thành xong trước ngày 19/11/2023. Đối với các chủ rừng Nhà nước, xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh để chi trả kịp thời, đúng đối tượng hưởng lợi; tăng cường công tác tuyên truyền công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác lâm sản trái phép; quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên.

Thùy Chinh - Đức Hiền