Huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong nhiều năm qua

Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyển quân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao hằng năm. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự “vào cuộc” mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, từ việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ cho đến công tác sơ, khám tuyển, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ và gặp gỡ, tặng qùa ở các cấp, thị trấn.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện hằng năm đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết là công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung đi sâu tuyên truyền tầm quan trọng của Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống cách mạng của quê hương, nhiệm vụ và niềm tự hào của thanh niên với Tổ quốc. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn xác định tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, làm cho cấp ủy, các ngành và mọi người dân địa phương nhận thức sâu sắc về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi người công dân. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong đó cơ quan quân sự các cấp làm nòng cốt. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện trong việc chấp hành nghiêm Luật NVQS, thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân tại địa phương. Phát huy tốt chức năng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Cùng với đó, đối với những trường hợp công dân vi phạm sơ tuyển, khám tuyển hay trốn, tránh nghĩa vụ quân sự sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật... Những biện pháp đồng bộ đó là cơ sở để huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; động viên mọi nguồn lực cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai chặt chẽ trong tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Trước khi tiến hành sơ khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự các cấp luôn chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự họp đánh giá, rà soát lại số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; công tác tiếp đón quân nhân xuất ngũ. Trước ngày giao nhận quân, các địa phương trong toàn huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, thôn, làng, khối phố tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gắn hoạt động truyền thống của địa phương với công tác tuyển chọn và giao nhận quân.

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho các đơn vị của huyện Ngọc Lặc luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt, đồng thời có bước đột phá mới, được Thủ trưởng và lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2022 huyện Ngọc Lặc được giao chỉ tiêu là 169 thanh niên trong đó (Quân sự 150 thanh niên; Công an 19 thanh niên). Năm 2023 huyện Ngọc Lặc được giao chỉ tiêu là 169 thanh niên trong đó (Quân sự 150 thanh niên; Công an 19 thanh niên). Kết quả trong hai năm huyện Ngọc Lặc giao đủ chỉ tiêu nhập ngũ là 338 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao chất lượng bảo đảm tốt cho các đơn vị nhận quân không có trường hợp nào phải bù đổi, loại trả. Hằng năm số thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ từ 25 đến 30 thanh niên.

Liên Huyền - Tiến Minh