Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Toàn tiếp và làm việc với tổ chức VNHELP

Ngày 13/11. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Toàn tiếp và làm việc với đại diện tổ chức Quỹ Y tế, Giáo dục, Văn hóa Việt Nam (VNHELP) và Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa về công tác tài trợ y tế, giáo dục, nông nghiệp, phát triển cấp nước.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá đời sống của Nhân dân các dân tộc toàn huyện tiếp tục được nâng lên. Đến nay toàn huyện có 15/20 xã đạt chuẩn NTM, một xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 153/189 thôn đạt chuẩn NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, sản phẩm được tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao là 8 sản phẩm.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp người dân trên địa bàn huyện giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong người dân nông thôn. Huyện Ngọc Lặc kính đề nghị tổ chức VNHELP và công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa quan tâm đầu tư, hỗ trợ người dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cấp nước trên địa bàn huyện cụ thể như sau: Hỗ trợ cho 1.471 hộ dân hiện nay đang khó khăn về nguồn nước sinh hoạt được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các xã có hệ thống nước đi qua gồm Minh Sơn, Minh Tiến, Lam Sơn với tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ 2,942 tỷ đồng; Hỗ trợ các trường học hiện nay chưa có máy tính để thực hiện công tác giảng dạy cho học sinh theo chương trình sách giáo khoa mới năm 2018 của Bộ Giáo dục; tổng số máy tính đề nghị hỗ trợ 105 cái với tổng kinh phí 1,26 tỷ đồng cho các xã Vân Am, Ngọc Sơn, Phùng Giáo, Mỹ Tân, Thuý Sơn. Hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm y tế tại các xã có công trình xuống cấp khó khăn trong việc khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân thuộc các xã khó khăn trong điều kiện kinh tế - xã hội với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 20 tỷ đồng cho xã Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Vân Am, Lộc Thịnh.

Đại diện tổ chức VNHELP và Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã nghi nhận những kiến nghị của UBND huyện và nổ lực đấu mối với tổ chức VNHELP để được chấp thuận đầu tư các hạng mục theo đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc.

Tiến Minh