Huyện Ngọc Lặc tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức mạnh toàn dân từ khu dân cư

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2023), 213 Khu dân cư trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với hơn 25.036 cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc cùng tham gia. Đây là năm thứ 20, Ngày hội được tổ chức, khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự chủ của Nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thật sự trở thành nét đẹp truyền thống, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, truyền thống đấu tranh giữ nước, củng cố và khơi dậy sức mạnh đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của người dân trên địa bàn, tiếp thêm khát vọng xây dựng huyện Ngọc Lặc về đích nông thôn mới vào năm 2025. Ban Thường trực UBMTTQ huyện Ngọc Lặc ban hành công văn số 05/HD-MTTQ-BTT hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế tổ chức trong phạm vi quy mô phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, an toàn, huy động được sự tham gia của cộng đồng, người dân. Tham gia ngày hội, các cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư được ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 93 năm qua; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương gắn với những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển. Tại ngày hội có 188 tập thể và 2.630 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng với kinh phí trên 300 triệu đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, mà còn là dịp để gắn kết tình cảm cộng đồng tại các khu dân cư. Đặc biệt, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện thường gắn tổ chức Ngày hội với các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có ý nghĩa với cộng đồng. Nhân dân tại 213 khu dân cư trên địa bàn huyện đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thể thao sôi nổi, hào hứng và khép lại ngày hội bằng “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Thông qua Ngày hội sẽ góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân ở khu dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Ngọc Lặc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc.

Thùy Chinh - Đức Hiền