Thông báo Công khai Dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 15/5/2019, Ban chuyển đổi chợ huyện Ngọc Lặc ban hành Thông báo sô 04/TB-BCĐC về Công khai Dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết nội dung Dự thảo Phương án tại đây

Ban biên tập