Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Ngọc Lặc

Ngày 26/7/2019, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Ngọc Lặc.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

Ban biên tập