Huyện Ngọc Lặc trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 2 ngày 18 và 19/11, Ban chỉ đạo 24 huyện Ngọc Lặc đã tổ chức trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 Trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Trong đợt này, huyện Ngọc Lặc đã chi trả cho 348 đối tượng thuộc đối tượng 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Và 39 đối tượng hưởng chế độ 62/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn mọi mặt. Việc chi trả trợ cấp  cho các đối tượng theo Quyết định 49 và quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bù đắp phần nào những cống hiến hi sinh của họ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo BCH QS huyện Ngọc Lặc cho biết hiện nay trên địa bà huyện Ngọc Lặc còn khoảng trên 400 người thuộc đối tượng hưởng chế độ 62 và trên 1000 đối tượng thuộc đối tượng 49. Vì vậy trong thời gian tới huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục lập hồ sơ, điều tra, rà soát theo kế hoạch để phấn đấu chi trả các chế độ cho các đối tượng còn lại, theo đúng quy định của Chính phủ.

Linh Huệ - Đức Hiền