Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày 26/11, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển cho gần 700 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Việc khám tuyển sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 26/11-28/11/2019.

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Trong ngày đầu tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đã có nhiều thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại để tuyển chọn những thanh niên có chất lượng với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”.

Liên Huyền- Tiến Minh