Xã Ngọc Sơn đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh mô hình liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị nên xã Ngọc Sơn đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng NTM.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Từ 1 xã khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay thu nhập người dân đạt trên 40,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,8% năm 2012 nay còn 4,72%. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, từ công sở đến trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã đến nhà văn hóa thôn được đầu tư đạt chuẩn theo quy định... Đặc biệt hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa không còn tình trạng đi lại lầy lội vào mùa mưa như trước kia. Các công trình thủy lợi đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất của nhân dân. Các phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên, công tác khuyến học, khuyến tài được chăm lo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đảng bộ xã 3 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh... Do đó, năm 2019 Ngọc Sơn đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng công nhận và tiền thưởng 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Ngọc Sơn nhận Bằng công nhận và tiền thưởng 1 tỷ đồng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Thanh Sơn -  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao Bằng công nhận và tiền thưởng 1 tỷ đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Ngọc Sơn. Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc trao 300 triệu đồng cho xã Ngọc Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng NTM...

Ban biên tập