Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều 25/1/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự tại hội nghị có đồng chí Đặng Văn Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhất là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp đóng quân canh phòng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện nên công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển bền vững. Nổi bật là: Trong công tác đóng quân canh phòng: Thường xuyên và chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình cơ sở; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; Tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể trong năm 2020 đã làm tốt công tác tuyển quân, tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và chính sách hậu phương quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu thảo luận nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác đóng quân canh phòng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể năm 2020. Qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2021 đạt kết quả cao.

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều hoạt động chính trị quan trọng như Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; do đó cần đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, chủ động  đấu tranh và sẵn sàng ứng phó với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đòi hỏi sự thống nhất cao từ hệ thống chính trị đến các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân. Vì vậy công tác đóng quân canh phòng phải tập trung, thường xuyên, có sự gắn bó trao đổi thường xuyên liên tục giữa các cấp, các đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

Đ/c Đặng Văn Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể năm 2020. Năm 2021, dự báo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, để công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đạt kết quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và Nhân dân về công tác bảo vệ công trình quốc phòng, bảo vệ tài sản Nhà nước đồng thời tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, duy trì nghiêm chế độ trực ban chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác nhằm đối phó và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữ các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương - quân đội; Thực hiện tốt quy chế phối hợp, duy trì tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin; Đồng thời chú trọng công tác biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt tốt công tác đóng quân canh phòng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

Liên Huyền- Văn Hoà