Huyện Ngọc Lặc tích tụ, tập trung được 304,6 ha đất để phát triển công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện tích tụ, tập trung đất đai xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chăm sóc dưa vàng Kim Hoàng Hậu tại HTX dịch vụ nông nghiệp Kiên Thọ.

6 tháng đầu năm 2021, huyện Ngọc Lặc đã tích tụ, tập trung đất đai được trên 304 ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Trong đó có 52,4 ha trồng cây ăn quả, ngô thức ăn chăn nuôi, 95,2 ha phát triển trang trại chăn nuôi lợn, gần 157 ha trồng luồng và rừng sản xuất.

Hiện huyện Ngọc Lặc đã hình thành các mô hình tích tụ, tập trung đất đai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, như mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng, nhà lưới tại các xã Lam Sơn, Minh Sơn, Kiên Thọ; mô hình rau an toàn tại các xã Thúy Sơn, Ngọc Sơn; mô hình trồng vải không hạt, bơ Israel, thanh long của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm tại xã Nguyệt Ấn.

Khắc Công- Báo Thanh Hóa