Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan

Để có cơ sở lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật, UBND huyện Ngọc Lặc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê (nay là khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc (đợt 1) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê (nay là khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- Số lượng: 10 thửa đất, từ thửa đất số 1212 đến thửa đất số 1221 (tương ứng với các lô đất từ B10 đến B19).

- Vị trí : Thuộc khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ranh giới khu đất như sau:

+ Phía Bắc giáp MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan.

+ Phía Đông giáp Cửa hàng xăng dầu Trọng Phát.

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 15A.

+ Phía Tây giáp lô B9 (thửa số 1211).

- Diện tích đấu giá QSD đất: 1.510,05 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật và tài sản gắn liền với thửa đất: Không.

- Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá khu đất: Quý II/2023.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 17.365.575.000đồng (theo Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Ngọc Lặc).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá.

Mọi tổ chức đấu giá tài sản tham gia nộp hồ sơ phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: 03 ngày kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết tại thông báo số 67/TB-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc gửi kèm theo dưới đây: 

Thông báo số 67-TB-UBND ngày 23-3-2023.pdf

Ban biên tập