Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5547/QĐ-UBND 26/11/2020 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc
5548/QĐ-UBND 26/11/2020 Về việc kiện toàn bộ phận Thường trực Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc
4981/QĐ-UBND 20/10/2020 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1313/UBND-GD&ĐT 16/06/2020 V/v thực hiện Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và thư viện viên năm 2020
1/KH-UBND 03/01/2020 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
6320/QĐ-UBND 02/01/2020 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
2011/QĐ-UBND 23/05/2019 V/v Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng Đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ngọc Lặc
55/TB-UBND 14/05/2019 Về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND huyện Ngọc Lặc
37/UBND-DT 09/01/2019 V/v rà soát nguồn vốn kết dư của Chương trình 135
29/UBND-NN&PTNT 08/01/2019 V/v Đồng ý cho công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới
32/UBND-VP 08/01/2019 V/v niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã
90/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định về việc điều động phân công cán bộ thú y huyện, xã thqam gia phòng chống dịch bệnh và tiên phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm tại các xã, thị trấn năm 2019
79/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
72/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định về việc thu hồi huỷ bỏ để cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng đất khi thực hiện quyền của người sử dụng đất
68/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định về việc Phê duyệt Dự toán và Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: MBQH khu dân cư làng Mới, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6    
°