Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
249/TB-UBND 11/10/2022 Giờ làm việc mùa đông năm 2022
3344/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ( gửi lại văn bản)
234/TB-UBND 29/09/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê (nay là khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (đợt 1)
225/TB-UBND 14/09/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu xen cư thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê (nay là khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (đợt 1)
176/KH-UBND 09/09/2022 KH tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025
197/TB-UBND 19/08/2022 TB Công nhận kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
178/TB-UBND 14/07/2022 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
2189/QĐ-UBND 11/07/2022 V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
2052/QĐ-HĐXT 03/07/2022 quyết định về việc ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc
169/TB-HĐXT 03/07/2022 Thông báo Điều chỉnh lịch kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
1335/HĐXT-TK 24/06/2022 V/v hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học dạy văn hóa và giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh năm 2022
163/TB-HĐXT 21/06/2022 Thông báo Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
1686/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
1/TB-HĐTD 08/06/2022 Thông báo danh mục tài liệu ôn dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo (thực hiện theo Kết luận số 71-KL-TW ngày 24/3/2020)
1657/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 (thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức)
1 2 3 4 5 6    
°