Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
360 người đã bình chọn
667 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1089/UBND-KTHT 16/04/2024 nộp hồ sơ phương án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Lâm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc
238/BC-UBND 11/04/2024 Về việc đầu tư cụm công nghiệp Minh Tiến với quy mô 7,0ha
1013/UBND-KTHT 10/04/2024 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa
6/GP-UBNDGP 05/04/2024 Cấp phép cho Công ty TNHH Bắc Anh Bằng, địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Cửa hàng xăng dầu Minh Sơn (000.00.48.H56-240112-1005)
5/GP-UBNDGP 05/04/2024 Cấp phép cho Công ty CP Tập Đoàn Miền núi, địa chỉ: Xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Cửa hàng xăng dầu Ngọc Trung (000.00.48.H56-240112-1004)
104/TTr-UBND 04/04/2024 xin chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Lâm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc
212/BC-UBND 01/04/2024 BÁO CÁO V/v duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và khắc phục nội dung theo ý kiến của Thành viên HĐTĐ tỉnh đối với xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
906/ 01/04/2024 báo cáo rà soát danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở cần thiết triển khai trong năm 2024
213/BC-UBND 01/04/2024 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
65/GM-UBND 28/03/2024 Giấy mời tổng kết công tác tuyển quân năm 2024
197/BC-UBND 28/03/2024 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1113/QĐ-UBND 28/03/2024 Phê duyệt dự án Xây dựng mới nhà hiệu bộ, sửa chữa nhà lớp học trường THCS Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc
829/UBND-KTHT 26/03/2024 tham gia ý kiến về các giải pháp thực hiện trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông báo 41/TB-UBND (nhiệm vụ 4).
4/GP-UBNDGPMT-UBND 26/03/2024 Cấp phép cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Trọng Phát, địa chỉ: Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Cửa hàng xăng dầu Trọng Phát
772/UBND-KTHT 22/03/2024 cung cấp thông tin Quý I năm 2024 về Nhà ở và thị trường bất động sản
1 2 3 4 5 6    
°