Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
9652 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2593/UBND-KTHT 25/09/2023 rà soát các địa điểm cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn huyện Ngọc Lặc
2597/UBND-KTHT 25/09/2023 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tuốt lúa, phơi lúa, rơm rạ trên các tuyến đường vụ hè thu 2023
2598/UBND-KTHT 25/09/2023 phối hợp lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý kết cấu hạ tầng cấp nước sạch hiện có trên địa bàn huyện
2599/UBND-KTHT 25/09/2023 rà soát các văn bản chỉ đạo do tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quy hoạch
2580/UBND-KTHT 22/09/2023 V/v cải tạo đất của hộ gia đình ông Lê Công Tứ tại thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.
2581/UBND-KTHT 22/09/2023 V/v cải tạo đất của hộ gia đình ông Trương Thanh Nhâm tại thôn Thành Công, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.
2522/UBND-KTHT 19/09/2023 báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch quý III/2023 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh
2527/UBND-KTHT 19/09/2023 kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn huyện
3715/QĐ-UBND 19/09/2023 Về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2023
3687/QĐ-UBND 18/09/2023 Phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa - khu thể thao thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
2490/UBND-TTr 15/09/2023 V/v chuyển đơn bà Nguyễn Thị Sơn, Khu 6, Thị trấn Lam Sơn
2492/UBND-KTHT 15/09/2023 V/v cải tạo đất của hộ gia đình ông Phạm Bá Hiển tại khu phố Cao Phong, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.
2491/UBND-KTHT 15/09/2023 Hộ gia đình ông Phạm Văn Nam (khu phố Cao Phong, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc)
2493/UBND-KTHT 15/09/2023 V/v cải tạo đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Anh tại khu phố Cao Phong, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.
2494/UBND-KTHT 15/09/2023 V/v cải tạo đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Yên tại khu phố Cao Phong, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.
1 2 3 4 5 6    
°