Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Làng Chiềng xã Đồng Thịnh tổ chức Lễ đón nhận thôn đạt chuẩn quốc gia về Nông thôn mới

°