Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện

°