Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Ngọc khê tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước năm 2019

°