Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kiểm tra thi tại điểm thi Ngọc Lặc

°