Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Các Đảng bộ trong huyện tổ chức hội nghị học tập trực tuyến chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ"

°