Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7

°