Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Họp Ban thường vụ Huyện ủy bàn về chủ trương lập quy hoạch chi tiết khu đô thị Trung tâm phố Cống, Thị Trấn Ngọc Lặc

°