Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27 - 7

°