Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Ngọc Thị Bách tặng quà các cháu thiếu nhi tại xã Minh Sơn

°