Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn Trung Thành xã Ngọc Trung tổ chức lễ đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới

°