Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lễ khánh thành giai đoạn 2 Thiền Tự Trúc Lâm Bàn bù và công bố quyết định trụ trì

°