Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Các trường học trên địa bàn huyện được phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống vi rút Corona

°