Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT XH HÀNG NĂM

°