Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

°