Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Lặc phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dân

°