Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tiếp nhận cách ly tập trung thêm 32 người nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

°