Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HUYỆN NGỌC LẶC CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐẢM BẢO HỌC SINH TỪ CẤP 2 TRỞ LÊN ĐẾN TRƯỜNG

°