Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

THỊ TRẤN NGỌC LẶC PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN TẬP LUYỆN MÔN BƠI, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC NĂM 2020

°