Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ BÙI HUY TOÀN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

°