Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN THIẾT ĐI THĂM TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ CAO NGỌC VÀ VÂN AM

°