Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HUYỆN NGỌC LẶC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VÀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM CỦA HUYỆN NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TBLS

°