Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

CÔNG AN HUYỆN NGỌC LẶC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

°