Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

THỊ TRẤN NGỌC LẶC PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN RA QUÂN GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNH LANG ATGT

°