Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LỄ BÀN GIAO TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ KIÊN THỌ

°