Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LỄ DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ BẮC SƠN, TIỀN THÂN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN NGỌC LẶC

°