Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HUYỆN NGỌC LẶC: GẦN 3 800 HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC VAY VỐN ƯU ĐÃI

°