Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HUYỆN NGỌC LẶC ỦNG HỘ HƠN 1 TỶ ĐỒNG CHO ĐỒNG BÀO BỊ LŨ Ở QUẢNG NAM

°