Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LỄ KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

°