Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LỄ TRAO TẶNG TỦ SÁCH, THIẾT BỊ HỌC TẬP "THÊM CON CHỮ BỚT ĐÓI NGHÈO"

°