Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ngọc Lặc: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 602 nam công dân

°